Web Tasarım Ankara

Projenin Amacı

Bu proje; ortaokul öğrencilerine  (1) merak duygularını ve öğrenme isteklerinin artmasına olanak tanıyacak tiyatro sanatı ve drama teknikleri ile farklı öğretim ortamları oluşturarak; bilime, bilimsel olaylara, bilimsel süreç becerilerine ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri,(2) öğrencilere bizim bilim insanlarımızı ve buluşlarını da anlatmak ve yaşatmak amacıyla planlanmıştır.

 

11-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında planlanan proje kampında; öğrencilerin tiyatronun dalları ilefen konuları ve bilim insanlarının yaptıkları icatlar hakkında eğlenerek ve yaparak-yaşayarak bilgi edinmelerini sağlamanın yanında; fen bilimleri ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutum kazanmaları sağlanacaktır.Projede öğrencilere; tiyatro ve bilimle sanatı bütünleştiren drama tekniklerinden oluşan çeşitli etkinlikler sunulacaktır. Her gün farklı bir bilim insanı ve o bilim insanının buluşları ile ilgili etkinlikler yapılacaktır. Proje kapsamında incelenecek ve öğrencilere tiyatronun alt dalları ile buluşları ve hayatlarından kesitler aktarılacak bilim insanları; Harizmi, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Ali Kuşçu, Akşemseddin, Marie Curie, Eratosthenes, Isaac Newton, Albert Einstein, Aziz Sancar olarak belirlenmiştir.

 

Projenin Kapsamı

Bu projeyle Muş ilindeki ortaokullarda öğrenim gören 5.6.7.8. sınıf öğrencilerinin; proje süresince tiyatronun alt dallarıyla ve drama teknikleriyle gerçekleştirilecek olan etkileşimli sanatsal uygulamalar ile bilime ve bilim insanına yönelik tutum düzeylerini arttırma, etkinlikler süresince fen bilimlerinde sanatın kullanımına yönelik düşünce, tutum ve farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir artış sağlama, tiyatronun entegre edildiği bilimsel ortamların nasıl olması gerektiği hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlama, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tiyatro değerlerimizden Türk Gölge Oyununu (Karagöz-Hacivat) da etkileşimli olarak kullanarak bu doğrultuda öğrencilerin bilime, bilim insanlarına yönelik tutum, motivasyon ve akademik başarılarının da artmasına katkı sağlama amaçlanmaktadır.

 

Çocuklar günlük yaşamın doğal aktörleridir. Aynı zamanda doğal bilim insanları olan çocuklar, fen eğitimi ile merak ve araştırma sonucunda yaparak yaşayarak aktif katılarak öğrenebilmektedirler. Bu merak ve araştırma çabaları ise çocukların ileriki yıllarda fen bilimlerine ilgileri için de bir temel oluşturmaktadır. Çocukların bu deneyimi eğlenceli şekilde yaşamalarını sağlayacak olan bir araç olarak tiyatro düşünülebilir. Fen bilimleri dersinin üniteleri incelendiğinde bilime katkıda bulunmuş insanların hayatlarına yer verildiği görülmektedir. Ancak programa göre bu bilim insanlarına derslerde ayrılan sürenin çok kısa olduğu, verilen bilginin ise bilim insanlarının yaşamlarına ait sadece bir kesiti içerdiği fark edilmiştir. Oysaki bilim insanlarını tanımak, bilimsel araştırma basamaklarını, bilimdeki gelişmeleri öğrenmek açısından önemlidir. Proje bu anlamda bilim insanlarının yaşamlarını tiyatronun etkili alt dallarıyla yaşatması ve hayali yolculuklar aracılığıyla çocukların bilim insanlarının hayatlarını yakından tanıyabilmeleri açısından önemlidir. Öğrenciler tiyatro sanatıyla elde ettikleri bilgileri karşılıklı olarak paylaşarak bilime ve bilim insanı gibi düşünmeye karşı bir farkındalık oluşturacaklardır.

 

Bütün bunlardan yola çıkılarak projede öğrencilerin kendilerini eğlenceli ve yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri bir ortamda bulacakları tiyatro sanatının alt dallarıyla (Kısa Tiyatro Oyunu Canlandırmaları, Türk Gölge Oyunu Karagöz-Hacivat) ve drama teknikleriyle (Dramatizasyon, Doğaçlama, Rol Oynama, Yarım Kalmış Öykü) ile Harizmi, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Ali Kuşçu, Akşemseddin, Marie Curie, Eratosthenes, Isaac Newton, Albert Einstein, Aziz Sancar gibi bilim insanları ve buluşlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Etkinlikler boyunca katılımcıların bilim insanlarının buluşları ve yaşamları ile ilgili oluşturulan senaryolarda aktif roller alarak önceki bilgileri ışığında sanatla beraber yeni öğrendiklerini zihinsel süzgeçlerinden geçirerek anlamlı hale getirmeleri sağlanacaktır. Bu sayede katılımcılar gündelik yaşam ve bilim ilişkisini kavrayacak ve zihinlerinde çeşitli sorular üreterek bu soruların cevaplarına sahnede oynayarak, dramatik süreçlere katılarak ya da karagöz-hacivat oynatarak, yaparak-yaşayarak ve sorgulayarak ulaşacaklardır. Projede somut yaşantı sonucu öğrenmeler gerçekleşecek, bilimin doğası daha iyi anlaşılacak ve bilim insanları ile bilimsel kavramların anlamlı öğrenilmesi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamındaki aktif olarak işbirliği içerisinde çalışabilecekleri kısa tiyatro oyunu etkinliklerinde öğrencilerin bilim insanı rolüne girmeleriyle onların bilim insanlarına ve icatlarına karşı meraklarını arttırmak hedeflenmiştir.

 

Proje sonucunda; (1) öğrencilerin bilime, bilim insanlarına, bilimle sahne sanatlarının bütünleştirilmesine yönelik olumlu tutum geliştirmeleri, (2) öğrencilerin merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin artması, (3) öğrencilerin sahne sanatları vasıtasıyla sanata yönelik farklı bakış açıları kazanmaları, (4) projenin bundan sonra bilim ve bilim insanı ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutarak alana önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Bu proje tiyatro ile bilimi bütünleştirmeye, eğitim ve bilim alanında sanatı kullanmaya yönelik özgün bir projedir.

 

Proje Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi ERDİNÇ ÖCAL
YÜRÜTÜCÜ

Dr. Öğr. Üyesi CUMHUR TÜRK
UZMAN

Dr. Öğr. Üyesi ABDÜLHAMİT KARADEMİR
UZMAN

Prof. Dr. ALEV DOĞAN
UZMAN

Prof. Dr. İBRAHİM ERDOĞAN
UZMAN

Tiyatro Sanatçısı AHMET HAKAN ÖRGE
EĞİTMEN

Tiyatro Sanatçısı KADİR ÇÖKLÜ
EĞİTMEN

Tiyatro Sanatçısı GÖRKEM ÇETİN
EĞİTMEN

Tiyatro Sanatçısı CELAL MURAT USANMAZ
EĞİTMEN

Tiyatro Sanatçısı DUYGU YILDIZ YAVUZ
EĞİTMEN

Tiyatro Sanatçısı KORHAN ENİS YAVUZ
EĞİTMEN

Tiyatro Sanatçısı MEHMET BARIŞ ÖZDEMİRLİ
EĞİTMEN

Tiyatro Sanatçısı MUTLU MERT AĞACIK
EĞİTMEN

Tiyatro Sanatçısı TEOMAN TENİKECİ
EĞİTMEN

Lisans Öğrenci SEMİH KAYNAK
REHBER

Lisans Öğrenci M. SAİT AKBULUT
REHBER

Lisans Öğrenci ŞİLAN ROÇAK
REHBER

Lisans Öğrenci ŞÜHEDA NUR KARAMEHMETOĞLU
REHBER

Lisans Öğrenci YASİN YAĞMAHAN
REHBER

Lisans Öğrenci BÜŞRA DEĞNEK
REHBER

Lisans Öğrenci CEMİLE GÜRSU
REHBER

Lisans Öğrenci UĞURCAN BARIŞ
REHBER

Lisans Öğrenci M. SAFA ÖCAL
REHBER

Lisans Öğrenci MEHMET BOZ
REHBER 

Arş. Gör. YALÇIN DİCLE
SAĞLIK PERSONELİ

Katılımcılar

DENİZ İNANIR

CANAN KUTLU

BÜŞRA NUR ÖNER

ZEYNEP AYKAN

BEREN ZEYNEP UÇAR

HABUN HEVİN YİĞİT

AYŞE TEKİN

HİRANUR YEŞİLIŞIK

EBRAR İKRA YENER

BÜŞRA İNANIR

SARE ŞENGÜL

ZEYNEP BUSE AKDOĞAN

ESMANUR EVREN

IRMAK SUDE BAYTAR

HELİN KIZILKAYA

ESMANUR POLAT

EDANAZ YAVUZARSLAN

NAZLI AVCI

MELEK KIZILKAYA

HAVVANUR AVCI

YUSUF SAMET AYDIN

BURAK EKİNCİ

AHMET DEMİR

YUSUF KAYA

HÜSEYİN ALİ YENER

FERHAT USLU

EYÜP VEYSEL AYKAN

İLAYDA VARLIK

SEVİLAY SULTAN METİN

YUSUF AVCI

MUHAMMED YASİN ÇETİN

ECRİN ŞENSOY

FURKAN DEMİR

FATİH AYKAN

ÖMER KOTAN

İSHAK ÇELİK

BİLENA ŞENSOY

YUSUF AYKAN

ÖMER EREN SENGİR

VEYSEL ŞENSOY

YUSUF BARIŞAN

ENES ACAR

 
Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ÖCAL
1-15 Temmuz 2019 Muş
218B059 Kodlu Projemiz TÜBİTAK Tarafından Desteklenmektedir.