Web Tasarım Ankara

Bu proje; ortaokul öğrencilerine  (1) merak duygularını ve öğrenme isteklerinin artmasına olanak tanıyacak tiyatro sanatı ve drama teknikleri ile farklı öğretim ortamları oluşturarak; bilime, bilimsel olaylara, bilimsel süreç becerilerine ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri,(2) öğrencilere bizim bilim insanlarımızı ve buluşlarını da anlatmak ve yaşatmak amacıyla planlanmıştır.

 

11-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında planlanan proje kampında; öğrencilerin tiyatronun dalları ilefen konuları ve bilim insanlarının yaptıkları icatlar hakkında eğlenerek ve yaparak-yaşayarak bilgi edinmelerini sağlamanın yanında; fen bilimleri ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutum kazanmaları sağlanacaktır.Projede öğrencilere; tiyatro ve bilimle sanatı bütünleştiren drama tekniklerinden oluşan çeşitli etkinlikler sunulacaktır. Her gün farklı bir bilim insanı ve o bilim insanının buluşları ile ilgili etkinlikler yapılacaktır. Proje kapsamında incelenecek ve öğrencilere tiyatronun alt dalları ile buluşları ve hayatlarından kesitler aktarılacak bilim insanları; Harizmi, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Ali Kuşçu, Akşemseddin, Marie Curie, Eratosthenes, Isaac Newton, Albert Einstein, Aziz Sancar olarak belirlenmiştir.

 

 
Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ÖCAL
1-15 Temmuz 2019 Muş
218B059 Kodlu Projemiz TÜBİTAK Tarafından Desteklenmektedir.