Web Tasarım Ankara

TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı çerçevesinde 218B059 kodlu "Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor-2 (Bilim Sahnede-2) projemiz 2. kez desteklenmeye değer görülmüştür.

Proje Detayları

Muş Alparslan Üniversitesi
Proje Numarası : 218B059
Proje Baslıgı : Bilim Ve Sanat Sahnede Bulusuyor-2 (Bilim Sahnede-2)
Çagrı Kodu ve Adı : 4004 - DOGA EGITIMI VE BILIM OKULLARI

Proje Tarihi

1-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında

Program niçin düzenlenecek?

Proje; dezavantajlı grupta yer alan ekonomik seviyesi düşük kırsal bölgelerde yaşayan ortaokul öğrencilerine (1) merak duygularını ve öğrenme isteklerinin artmasına olanak tanıyacak tiyatro sanatı, drama teknikleri ve görsel sanatlar ile farklı öğretim ortamları oluşturarak; bilime, bilimsel olaylara, bilimsel süreç becerilerine ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri,(2) öğrencilere bizim bilim insanlarımızı ve buluşlarını da anlatmak ve yaşatmak amacıyla planlanmıştır.

Neler yapılacak?

01-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek proje kampında; “Tiyatro,Drama,Türk Gölge Oyunu,Görsel Sanatlar(Grafik Tasarım,Tipografi,AfişTasarımı,Kabartma,Rölyef)” ile bilimi bütünleştiren, öğrencilerin aktif olacağı, fen konuları ve bilim insanlarının yaptıkları icatlar hakkında eğlenerek ve yaparak-yaşayarak bilgi edinecekleri, fen bilimleri ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutum kazanacakları uygulamalı etkinlikler sunulacaktır. “Bilim Sahnede-2 projesi” 2018 yılında TÜBİTAK’a sunulan ve desteklenen “Bilim Sahnede” projesinin devamı niteliğindedir. Proje kapsamında Muş ili merkez ilçesinde, belde ve köylerde öğrenim gören 40 ortaokul 8. sınıf öğrencisi, 15 günlük eğlenceli bilim ve sanat kampına alınacaktır. Bu kampta her gün farklı bir bilim insanı ve o bilim insanının buluşları ile ilgili etkinlikler yapılacaktır.Proje sonucunda; (1) öğrencilerin bilime, bilim insanlarına, bilimle sanatın bütünleştirilmesine yönelik olumlu tutum geliştirmeleri, (2) öğrencilerin merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin artması, (3) öğrencilerin sahne sanatları ve görsel sanatlar vasıtasıyla sanata yönelik farklı bakış açıları kazanmaları beklenmektedir.Bu proje kendi öz kültürümüz Türk gölge oyunu, tiyatro, drama ve görsel sanatlar ile bilimi bütünleştirmeye, eğitim ve bilim alanında sanatı kullanmaya yönelik özgün bir projedir.“Bilim Sahnede-2” başlıklı proje önerimiz Tiyatro, Drama, Türk Gölge Oyunu(Karagöz-Hacivat) ve Görsel Sanatlar(Grafik Tasarım,Tipografi,AfişTasarımı,Kabartma,Rölyef) gibi sanat eğitimi etkinlikleri içermesi, sanatla bilimi bütünleştirmesi açısından diğer projelerden farklıdır.

“Bilim Sahnede-2” projemizde öğrenme süreci içerisinde öğrencilerin aktif olabilecekleri sanat içerikli öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilecektir. Öğrencilerin öğrenme süreci içerisinde aktif olarak yer almaları; konuları somutlaştırarak daha kolay kavrayabilmeleri; işbirlikçi öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilerek öğrenciler için sosyal öğrenme ortamları oluşturabilmeleri sağlanacaktır.

Projede; öğrencilerin kendilerini eğlenceli ve yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri bir ortamda bulacakları tiyatro sanatının alt dallarıyla(Kısa Tiyatro Oyunu Canlandırmaları, Türk Gölge Oyunu Karagöz-Hacivat), drama teknikleriyle(Dramatizasyon, Doğaçlama, Rol Oynama, Yarım Kalmış Öykü)ve görsel sanatlarile(Grafik Tasarım,Tipografi,AfişTasarımı,Kabartma,Rölyef);Harizmi, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Ali Kuşçu, Akşemseddin, Marie Curie, Eratosthenes, Isaac Newton, Albert Einstein, Aziz Sancar, Galileo, Maria Montessori ve HezarfenAhmed Çelebi gibi bilim insanları ve buluşlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Etkinlikler boyunca katılımcıların bilim insanlarının buluşları ve yaşamları ile ilgili oluşturulan senaryolarda aktif roller alarak önceki bilgileri ışığında sanatla beraber yeni öğrendiklerini zihinsel süzgeçlerinden geçirerek anlamlı hale getirmeleri sağlanacaktır. Bu sayede katılımcılar gündelik yaşam ve bilim ilişkisini kavrayacak ve zihinlerinde çeşitli sorular üreterek bu soruların cevaplarına sahnede oynayarak, dramatik süreçlere katılarak, karagöz-hacivat oynatarak ya da oyun afişi tasarlayıp gerçeğe dönüştürerek, yaparak-yaşayarak ve sorgulayarak ulaşacaklardır. Projede somut yaşantı sonucu öğrenmeler gerçekleşecek, bilimin doğası daha iyi anlaşılacak ve bilim insanları ile bilimsel kavramların anlamlı öğrenilmesi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamındaki aktif olarak işbirliği içerisinde çalışabilecekleri kısa tiyatro oyunu etkinliklerinde öğrencilerin bilim insanı rolüne girmeleriyle onların bilim insanlarına ve icatlarına karşı meraklarını arttırmak hedeflenmiştir.

Proje yürütücüsü olarak; proje yazım ve uygulama süreci içerisinde her zaman desteğini hissettiğim rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT hocamıza, proje ekibindeki uzman araştırmacılarımıza, eğitmenlerimize ve rehberlerimize çok teşekkür ederim.

 

Bilim Sahnede

 

Fotoğraflar
 
Kategori: Haber ve Duyurular   
Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ÖCAL
1-15 Temmuz 2019 Muş
218B059 Kodlu Projemiz TÜBİTAK Tarafından Desteklenmektedir.